• 0( 0 نقد و بررسی )
  8 دانشجو

  دوره و آزمون شورای مرکزی هدف از برگزاری دوره‌ی پیش رو آمادگی برای عضویت در شورای مرکزی می باشد. در…

  رایگان
 • 5( 2 نقد و بررسی )
  35 دانشجو

  دوره‌ی آشنایی با حزب ندای ایرانیان هدف از برگزاری دوره‌ی پیش رو آشنایی علاقمند پیوستن به حزب ندای ایرانیان با…

  رایگان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  36 دانشجو

  دوره‌ی آشنایی با حزب ندای ایرانیان هدف از برگزاری دوره‌ی پیش رو آشنایی علاقمند پیوستن به حزب ندای ایرانیان با…

  رایگان
 • 3( 1 نقد و بررسی )
  40 دانشجو

  دوره‌ی آشنایی با حزب ندای ایرانیان هدف از برگزاری دوره‌ی پیش رو آشنایی علاقمند پیوستن به حزب ندای ایرانیان با…

  رایگان